วิธีใช้ SOLIDWORKS PCB กับ Shortcuts ที่คุณควรทราบ

SOLIDWORKS-PCB

SOLIDWORKS PCB เป็น 1 ใน multi-product ของ SOLIDWORKS ที่ช่วยในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) เพื่อลดจำนวนการออกแบบที่ผิดพลาด SOLIDWORKS PCB จะเข้ามาอุดรอยรั่วในระหว่างการออกแบบวงจรพิมพ์ เพื่อให้ฝ่ายเครื่องกลและไฟฟ้าทำงานได้อย่างลื่นไหล ประยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการใช้งาน SOLIDWORKS PCB นั้นก็มีทางลัดให้ทำงานง่ายขึ้นที่คุณควรทราบไว้ดังต่อไปนี้

Place Via ในระหว่างที่ routing

SOLIDWORKS PCB-1

ในระหว่างที่ routing กดเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ ในการ drop via ในตอนนี้ via จะอยู่บน cursor ของคุณ และพร้อมที่จะถูกวางใน layer ถัดไปเพื่อทำการ routing ต่อไป ถ้าไม่มีแป้นตัวเลขให้ใช้เลข “2” ตามด้วยตัว “L” เพื่อสลับไปยัง layer ถัดไป

Single Layer Mode

SOLIDWORKS PCB-2

กด Shift + S เพื่อเข้าสู่ single layer mode ในระหว่างอยู่ใน single layer mode กด “+” และ “-” เพื่อสับเปลี่ยนระหว่าง layer กด Shift + S อีกครั้ง เพื่อออกจาก single layer mode

การทำเช่นนี้จะทำให้คุณ PCB layout ได้ชัดเจนมากขึ้น

Toggle through widths

SOLIDWORKS PCB-3

ในขณะที่ routing เราสามารถกำหนดความกว้างของ route ได้โดยการกดเลข 3 จากความกว้างน้อยที่สุด ปานกลาง ไปยังมากที่สุด

Adjust route spacing

SOLIDWORKS PCB-4

เมื่อทำ multi-routing เราสามารถปรับพื้นที่ของ route ได้อย่างง่ายด้วยการกด “B” บนคีย์บอร์ดเพื่อลด space และกด shift + B เพื่อเพิ่ม space

Component Layer

SOLIDWORKS PCB-5

เปลี่ยน component อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ “L” บนคีย์บอร์ดในระหว่างที่ component ถูกเลือกอยู่

Available Commands

SOLIDWORKS PCB-6

ในการดู options ทั้งหมดที่มีอยู่ใน command กดเครื่องหมายตัวหนอน “~” (อยู่เหนือปุ่ม TAB) เพื่อ preview ดู options ทั้งหมดที่มีใน command

ที่มา http://blogs.solidworks.com/tech/2017/08/solidworks-pcb-shortcuts.html

Comments

comments